بازتاب فعالیت های موسسه آموزشی توس آب در برنامه گزارش ۵

بیشتر

فعالیت های مروجین در پاییز ۱۳۹۶

طبق موافقت نامه و قرارداد با شرکت آب و فاضلاب مشهد، گروه مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب به مدت 7 ماه از آذر 96 در حوضه رسیدگی به شکایات مردمی واصله توسط شهروندان گرامی به سامانه گویای 122 شامل شکایات مصرف بی رویه آب و پمپ های غیر مجاز نصب شده در منازل فعالیت میکنند   در ذیل تصاویری از فعالیت های این گروه را مشاهده می فرمایید:  
بیشتر