گروه مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب

«گروه مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب» متشکل از ۱۰ نفر کارشناس شامل ۵ نفر خانم و ۵ نفر آقا در ۵ گروه ۲ نفره (یک نفر آقا و یک نفر خانم) و  هر گروه مجهز به یک دستگاه خودرو سازماندهی می شوند.

شرح وظایف مروجین به شرح ذیل تعریف گردیده اند:

  • مراجعه به مشترکین پرمصرف: دریافت لیست مشترکین پرمصرف از مناطق آبفا، مراجعه حضوری به درب منازل آنها به منظور علت یابی مصرف غیرمتعارف مشترکین و ارایه آموزش های فرد به فرد و کاربردی جهت اصلاح الگوی مصرف آب.
  • رسیدگی به شکایات مردمی: دریافت لیست شکایات مردمی از مناطق آبفا درخصوص آبریزی و مصرف بی رویه آب توسط شهروندان و مراجعه حضوری به درب منازل مشترکین متخلف و ارشاد و راهنمایی در جهت اصلاح الگوی مصرف آب.
  • گشت میدانی: انجام گشت های میدانی در مناطق آبفا به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به دلایل مختلف درحال استفاده بی‌رویه از آب شرب در سطح شهر می باشند.

سطح زیر پوشش فعالیت های مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب

میزان تاثیر فعالیت های مروجین در کاهش حجم مصر آب مشترکین نسبت به دوره مشابه سال قبل: