سامانه آموزشی درسی نو

درسی نو

در این سامانه مسیر یادگیری مختص هر گروه مخاطب طراحی می شود. به عبارت دیگر سامانه درسی نو به عنوان یک سیستم آموزش تطبیقی، برمبنای سبک های یادگیری متفاوت مخاطبین و با راهبرد افزایش مشارکت موثر و تعامل فراگیر در امر آموزش و فراهم آوردن بستر انتخاب مسیر آموزش، فرآیند آموزش-یادگیری را تسهیل می نماید.
 برای بازدید از سایت به روی تصویر کلیک کنید
شما با عضویت بسیار ساده در سایت درسی نو میتوانید به راحتی از پک های اموزشی انلاین استفاده کنید . این پک ها شامل آزمون و تدریس هر موضوع انتخاب شده است .
یکی از دوره های تدریسی درسی نو