دوره آموزشی HSE در پروژه های آب و فاضلاب در شهرستان سبزوار

دوره آموزشی ۵۴ ساعته مذکور با شرکت ۳۳ نفر از پرسنل مهندسی و اجرایی شاغل در واحدهای مختلف شرکت آب و فاضلاب سبزوار در تابستان ۹۶ و در محل سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.